Nábor nových členů

Chcete se přihlásit do atletického oddílu AK Slovan Moravská Třebová a stát se jejím členem?
Atletické příspěvky

Výše atletických příspěvků se stanovuje na každý kalendářní rok zvlášť a to od září do srpna lednový týden. O jejich výši rozhoduje výkonný výbor oddílu.

Výše příspěvků do atletiky byla na období září 2018 až srpen 2019: 1000 Kč. Daná částka se hradí převodem na účet 115-7393720237/0100 nejpozději do 10. října 2018

Výše příspěvků od září 2018 do února 2019 nebo od března 2019 do srpna 2019: 550 Kč. Daná částka se hradí převodem na účet: 115-7393720237/0100 nejpozději do 10. října 2018 nebo do 10. dubna 2019.

Oddíl pořádá i soustředění, která budou napsána na internetových stránkách www.akmoravskatrebova.cz (platba zvlášť dle informací k soustředění).

Do poznámky pro příjemce je třeba uvést jméno člena a jeho rok narození. V případě, že jste příspěvek pro TJ jako člen již hradili v jiném oddílu, uveďte do poznámky ve kterém (pozn.: je-li sportovec členem více oddílů spadající pod TJ Slovan Moravská Třebová, uhradí příspěvek pro TJ pouze v jednom z nich - vybere si v kterém. V ostatních hradí už jen oddílové příspěvky - nesmí se zapomenout nahlásit, že členské příspěvky pro TJ byly uhrazeny v jiném oddíle).

Poznámka

Některé pojišťovny dětem přispívají na platbu příspěvků ve sportovních oddílech i 500 Kč. Iinformujte se u své pojišťovny. Je nutné jim doložit potvrzení o platbě příspěvků v daném roce ne starší než 3 měsíce. Pokud toto potvrzení v papírové podobě potřebujete kontaktujte svého trenéra.