Oddílové informace

Ochrana osobních údajů a GDPR

Nařízení GDPR vešlo v platnost 25.5.2018 a tím i našemu oddílu přináší pravidla řádného nakládání s osobními údaji členů. Niže naleznete příslušné dokumenty.

...

Atletická činnost v Moravské Třebové se vyvíjela až do roku 1996 dvěma proudy. Jeden civilní pod hlavičkou TJ Slovan Moravská Třebová, byl založen v roce 1958. Spolupracuje s DDM a od roku 1996 dodnes nese název AK Moravská Třebová.

Druhým proudem byl vojenský oddíl, za který do roku 1958 závodili i nevojáci. Tento oddíl pracoval pod názvem Vojenská škola Jana Žižky z Trocnova, v letech 1975 - 1991 Vojenská tělovýchovná jednota VGJŽ a v letech 1992 - 1996 VTJ Moravská Třebová. V roce 1996 vojenský oddíl zanikl.

Atletický oddíl TJ Slovan od svého počátku byl velmi úspěšný v soutěžích na krajské i celostátní úrovni. Žákovská družstva se pravidelně účastnila krajských přeborů. V roce 1973 startovala i družstva mužů, starších i mladších dorostenců. V tomto roce bylo dosaženo velmi kvalitních individuálních výsledků...